PT-YOGA

Du som hellre vill komma enskilt än i grupp är välkommen på PT-yoga, ett personligt yogapass som kan liknas vid personlig träning. Du får individuell vägledning och vi anpassar övningar efter just dina behov och önskemål. 

*Du kanske känner dig stressad och behöver hjälp att komma ner i varv och få redskap för att hantera stressen. 

* Du kanske har något kroppsligt besvär, som tex ryggont, och behöver övningar för att mjuka upp och stärka kroppen.

* Du kanske helt enkelt vill öka ditt allmänna välbefinnande och finna glädje och harmoni i ditt liv eller nå en djupare personlig utveckling.

Vi kan till exempel göra olika kroppsövningar, avslappning, andningsövningar och meditation. Du kan få stöd i hur du kan ta hand om din hälsa med yoga-mindfulness som grund. Vi kan också prata om hur du kan hitta tid för övning i din livssituation.

Vi träffas på Yoga-mindfulness centrum, online via Zoom eller i din  hemmiljö/arbetsmiljö.

Läs vad tidigare elever tycker här.