Om Hälsa och liv

Oskarshamns Hälsa och Liv vill sprida kunskap om yoga-mindfulness livsstil till människor. Vi lever i en tid då många upplever stress i sin tillvaro och söker sätt att finna en inre lugn och ro. Yoga-mindfulness tar hand om hela människans hälsa och visar hur hon kan leva ett harmoniskt liv också i samklang med naturen och i relation till andra människor. Den är en Rajayoga och följer Patanjalis Ashtanga Yoga.

Pia Karlsson som driver företaget har utövat yoga-mindfulness i 15 års tid och vill gärna dela med sig av sin erfarenhet till andra människor som också söker en väg till hälsa och harmoni. Hon har undervisat yoga-mindfulness i 14 år, först genom ABF och sedan 2016 genom sitt företag Oskarshamns Hälsa och Liv, där hon numera arbetar som professionell yogalärare. Hon har genom åren mött människor i olika åldrar och skeenden i livet, vilket har gett henne stor erfarenhet och berikat hennes liv. Hon tycker mycket om mötet med människor, att se eleverna utvecklas och att själv få utvecklas tillsammans med sina elever. Pia har nu erfarenhet att leda grund- och fortsättningskurser, gravida, mödrar med sina bebisar, seniorer, föreningar och företag, samt Pt-yoga.

Själv tycker Pia att yoga-mindfulness övningarna skänker henne frid, glädje och styrka. Hon kan alltid hitta tillbaka till ett inre lugn, något som inte alltid varit självklart. Samtidigt gör övningarna hennes kropp smidigare och starkare och hon tycker att det är lättare att hantera stressiga vardagssituationer sedan hon började utöva yoga. Hon har gått från ohälsa till hälsa tack vare sitt yogautövande och vet därför vilken kraft och effekt det kan ha. Hon mår väldigt bra av yoga-mindfulness helt enkelt!

Sin första djupare kontakt med yogan fick Pia på sin första Indienresa. Pia har sedan besökt Indien ytterligare en gång, då en vandringsresa i Himalaya med sin yogalärare Bikash Acharya.

Förutom ett djupt intresse för hälsa och yoga-mindfulness är Pia också intresserad av sång och musik, där Kolbergakören i Oskarshamn är basen. Hon promenerar gärna i naturen och umgås med sin familj och vänner. Pia har erfarenhet från flera olika yrken, idrottsliv och körsång vilket hon har stor nytta av i sitt arbete som yogalärare. Pia har gått undersköterskeutbildningens medicinska grundkurs samt läst 30 högskolepoäng i psykologi.

Pia är utbildad av  Growth Health & Care AB där Bikash Acharya är lärare och handledare. Hon får hela tiden fortsatt utbildning och handledning för att fördjupa sin förståelse för yoga-mindfulness och kunna ge mer till sina elever. 

Bikash Acharya är från Indien där han fick en mångårig traditionell utbildning i yoga och mindfulness. Han har arbetat både i Europa och USA och numera i Sverige. Förutom att han utbildar yoga-mindfulness lärare och handleder dem, är han utbildad KBT psykoterapeut och forskar kring stressproblematik på Karolinska institutet i Stockholm.