Om Hälsa och liv

Oskarshamns Hälsa och Liv vill sprida kunskap om yoga-mindfulness livsstil till människor. Vi lever i en tid då många upplever stress i sin tillvaro och söker sätt att finna lugn och ro. Yoga-mindfulness tar hand om hela människans hälsa och visar hur hon kan leva ett harmoniskt liv också i samklang med naturen och i relation till andra människor.

Pia Karlsson som driver företaget har utövat yoga-mindfulness i 11 års tid och vill gärna dela med sig av sin erfarenhet till andra människor som också söker en väg till hälsa och harmoni. Övningarna skänker Pia frid och glädje. De gör hennes kropp smidigare och starkare och hon tycker att det är lättare att hantera stressiga vardagssituationer sedan hon började utöva yoga. Hon mår väldigt bra av det helt enkelt!

Sin första djupare kontakt med yogan fick Pia på sin första Indienresa. Pia har sedan besökt Indien ytterligare en gång, då en vandringsresa i Himalaya med sin yogalärare Bikash Acharya.

Förutom ett djupt intresse för hälsa och yoga-mindfulness är Pia också intresserad av sång och musik. Hon promenerar gärna i naturen och umgås med sin familj och vänner. Pia har erfarenhet från flera olika yrken, idrottsliv och körsång vilket hon har stor nytta av i sitt arbete som yogalärare. Pia har gått undersköterskeutbildningens medicinska grundkurs samt läst 30 högskolepoäng i psykologi.

Pia är utbildad av  Growth Health & Care AB där Bikash Acharya är lärare och handledare. Hon får hela tiden fortsatt utbildning och handledning för att fördjupa sin förståelse för yoga-mindfulness.

Bikash Acharya är från Indien där han fick en mångårig traditionell utbildning i yoga och mindfulness. Han har arbetat både i Europa och USA och numera i Sverige. Förutom att han utbildar yoga-mindfulness lärare och handleder dem, är han utbildad KBT psykoterapeut och forskar kring stressproblematik på Karolinska institutet i Stockholm.