OM YOGA-MINDFULNESS

Yoga och mindfulness går hand i hand, där av namnet Yoga-mindfulness. 

Yoga-mindfulness tar hand om hela människan, fysiskt, psykiskt, emotionellt och själsligt. Den har en lång tradition och har vuxit fram i Indien under flera tusen år. Den är utvecklad av människor för människors välmående och är inte kopplad till någon religion eller särskild folkgrupp. Vem som helst kan utöva yoga-mindfulness. 

Filosofin inom yoga-mindfulness menar också att vi ska leva tillsammans med växter och djur i en naturlig samklang där vi tar hänsyn till varandra och till hela vår planet. Därför visar yoga-mindfulness också en livsstil som fungerar med tanke på ett hållbart samhälle. Något som vi behöver väldigt väl i vår tid där många människor upplever stress och drabbas av utbrändhet, och där vi  kämpar med stora miljöfrågor och klimatförändringar. 

Yoga är en rörelse som idag har miljontals utövare världen över. 

Genom att göra olika yogaövningar, meditation och andningsövningar kan man nå tillståndet mindfulness. Det är ett meditativt tillstånd där du är helt och fullt med dig själv och kan se saker och ting som de verkligen är. Där tänker du varken på bekymmer från gårdagen eller planerar för morgondagen. Du är med dig själv helt och fullt i nuet och det som pågår för stunden. Du upplever att du är en del av en större helhet. 

När vi övar yoga får sinnet en möjlighet att stilla sig och bli stabilt. Vi kan uppleva ett känslomässigt lugn samtidigt som kroppen blir smidig och stark. Därför fungerar det väldigt väl vid olika former av stressymptom. 

I yogaställningarna påverkas utsöndringen av olika hormoner i kroppen genom att ställningarna stimulerar körtlarna. Rörelserna hjälper muskelgrupperna, benen, nervsystemet och det respiratoriska systemet att vara i en harmonisk balans. Yogaövningar och andningsövningar fungerar på så sätt både förebyggande och läkande.