PAUS OCH VILA

Ibland glömmer vi den värdefulla pausen och vilan. Vi är ständigt aktiva och igång i vårt moderna samhälle. Vila och återhämtning är en viktig motpol och nödvändigt för att må bra – och för att du ska behålla kontakten med dig själv och orka med.

När du hela tiden är upptagen med aktiviteter och går från det ena till det andra utan avbrott kan det hända att du också gör sådant du egentligen inte behöver. Du ger din energi till onödiga saker som du kanske inte är riktigt medveten om. Om du inför paus under dagen behåller du kontakt med dig själv och du får lättare att avgöra vad som är viktigt på riktigt för dig i ditt liv och vad du ska prioritera och lägga din energi på.

Inför därför pauser under din dag. Sprid dem över hela dagen. Du kan  meditera, öva koncentration och närvaro eller helt enkelt bara vila.