KOM IGÅNG MED DIN ÖVNING

Hitta tid till att öva som passar för dig i din livssituation
Se över vilken tid på dygnet det skulle passa att öva i just ditt liv. Är det på morgonen? Kvällen? Kanske en paus mitt på dagen?
Det ser olika ut för oss alla beroende på hur vi arbetar och om vi har familj omkring oss. Om du har små barn kan du passa på att öva när de sover. Det viktiga är att du gör! 

Gör det enkelt och håll en låg ambitionsnivå
Välj någon eller några få övningar att börja med. Låt det inte bli en press för dig att öva i en redan fullspäckad vardag. Då är det inte yoga.
Det är bättre att öva lite och få in en rutin än att först öva mycket en period och sedan inte öva alls.

Prioritera din hälsa och utrusta dig med tålamod
Yoga är ingen Quick fix. Den behöver tid för att du ska få uppleva dess positiva effekter och för att den ska få en ärlig chans i ditt liv.

Ställ dig frågan vad du vill med ditt yogautövande
Räcker det med en stund för att stilla dig och stärka din kropp eller vill du ha en djupare personlig utveckling?
Utifrån det kan du avgöra hur mycket tid du ska ge din övning.

Uppsök en yogalärare om du har svårt att komma igång på egen hand
Du kan gå på PT-yoga där du får individuell handledning och övningar speciellt anpassade för dig. Du kan också vara med i en grupp. Det ger stor inspiration att öva yoga tillsammans med andra och det är lättare att komma igång när du avsätter en speciell tid i en miljö där inget annat kan ta din uppmärksamhet.