PT-YOGA

Du som hellre vill komma enskilt än i grupp är välkommen på PT-yoga, ett personligt yogapass som kan liknas vid personlig träning. Du får individuell vägledning och vi anpassar övningar efter just dina behov och önskemål. 

*Du kanske känner dig stressad och behöver hjälp att komma ner i varv och få redskap för att hantera stressen. 

* Du kanske har något kroppsligt besvär, som tex ryggont, och behöver övningar för att mjuka upp och stärka kroppen.

* Du kanske helt enkelt vill öka ditt allmänna välbefinnande och finna glädje och harmoni i ditt liv eller nå en djupare personlig utveckling.

Vi gör olika kroppsövningar, avslappning, andningsövningar och meditation. Vi pratar om hur du kan hitta tid för övning i din livssituation. Vi kan träffas på Yoga-mindfulness centrum, online via Zoom eller i din hemmiljö/arbetsmiljö.